Boganmeldelse 037


Festskrift – 100 års selveje
Kvislemark-Fyrendal-Førslev Menighedsråd

For 100 år siden overgik Kvislemark og Fyrendal kirker til selveje – Førslev Kirke overgik året før i 1914. ”Selveje” betyder, at ansvaret for kirkerne overgik til lokalbefolkningen, i hvert fald medlemmerne af folkekirken repræsenteret ved det folkevalgte menighedsråd. Menighedsrådene var i øvrigt det første sted kvinderne fik valgret til.

Før selveje var kirkerne ejet af de stedlige godsejere, der mod kirketiende stillede kirkerne til rådighed for afholdelse af kirkelige handlinger. Med selveje hørte også pligten til at vedligeholde kirkebygningerne, en opgave, der stadig udgør en betydelig del af menighedsrådenes arbejde.

Det er et prisværdigt initiativ menighedsrådet for Kvislemark-Fyrendal-Førslev Pastorat har taget, nemlig at udarbejde et festskrift på 28 sider i anledning af jubilæet. Festskriftet indeholder blandt andet temaer om ejerne gennem tiderne, sognetavlerne, tilsynet med præster og kirker, præstetavlerne samt restaureringerne i kirkerne. Festskriftet udemærker sig også ved mange flotte farveillustrationer.

Teksten er kyndigt skrevet af sognepræst Gunver Birgitte Nielsen samt ikke mindst lokalhistorikeren Bertel Hansen, Arløse, der i øvrigt i mange år var medlem af menighedsrådet.

“Festskrift – 100 års selveje” kan afhentes gratis i pastoratets kirker, så længe oplaget rækker.