Boganmeldelse 042


Et regiment i Krig gennem 400 År
Gardehusarregimentets 400 års jubilæum

Gardehusarregimentet på Antvorskov Kaserne fejrer i år 400 års jubilæum. Der har allerede været afviklet flere arrangementer i anledning af jubilæet og flere afvikles resten af året, blandt andet på selve jubilæumsdagen 17. november 2014.

Det har været diskuteret, om det er korrekt, at regimentet fejrer de 400 år. Selve gardehusarregimentet er fra 1762, men som led i et politisk forsvarsforlig i 1999 blev gardehusarregimentet lagt sammen med Sjællandske Livregiment (oprettet 1614) og Danske Livregiment (oprettet 1762). Disse tre regimenter blev til et ”nyt” gardehusarregiment på Antvorskov Kaserne. Det er således det ældste af de tre oprindelige regimenter, der kan fejre 400 års jubilæum.

Men uanset hvad har gardehusarregimentet udgivet en usædvanlig flot og omfattende jubilæumsbog på 454 sider og med ikke mindre end 90 bidragsydere. De første
kapitler er en nogenlunde kronologisk gennemgang af de krige, regimentet har deltaget i, helt op til afslutningen af missionen i Afghanistan i 2014. Herefter er der kapitler med de enkelte bataljoners historie, fx de pansrede bataljoner, opklaringsbataljonen og naturligvis hestebataljonen.

Udgangspunktet for bogen er ikke en faghistorisk redegørelse, men mere baseret på forskellige personers beretninger og oplevelser – derfor også de mange bidragsydere.

Bogen er rigt illustreret med mange billeder af både nyere og ældre datoer. Der er næsten et billede pr. side.

Prisen for bogen har kunnet holdes på 250 kroner takket være forskellige økonomiske tilskud.