Boganmeldelse 044


Da Lossen lå på lur – Et kalejdoskopisk billede af Omøs befolkning omkring den 1. verdenskrig
Af Einar Storm

Einar Storm har i mange år arbejdet med lokalhistorien på Omø og har lagt mange kræfter i ø-arkivet. Nu har han i anledning af 100-året for 1. verdenskrigs udbrud skrevet en bog om livet på øen i denne periode.

Første del af bogen beskriver livet på øen, hvor der i 1916 boede 351 fastboende. Livet beskrives på godt og ondt i et samfund, hvor alle kendte alle og i et vist omfang ”havde noget på hinanden”. Generelt var der tale om et fattigt og stillestående samfund, men ved udbruddet af 1. verdenskrig i august 1914 skete der pludselig noget. Danmark erklærede sig neutralt og i Storebælt blev der udlagt miner for at afspærre sejladsen til og fra Østersøen. På Omø blev der stationeret omkring 25 militærpersoner og 8 minelodser, ligesom flådeskibet ”Lossen” blev fast stationeret på Omø.

Anden del af bogen beskriver de mange fremmede og deres påvirkning af lokalsamfundet på Omø, og det er ikke kedelig læsning.

Bogen kan erhverves i ø-arkivet på Omø.