Boganmeldelse 045


Et liv i skoven
Af Børge Rasmussen

Skovfoged Svend Børge Rasmussen tilbragte en god del af sit erhvervsaktive liv i Sorø-området. Men han var også andre steder i landet, blandt andet i forbindelse med sin uddannelse og med korterevarende ansættelser.

Han tog realeksamen fra Sorø Akademis Skole og var 1936-38 skovfogedelev i Broby Vesterskov under Sorø Akademi. Her blev han senere også skovfogedaspirant 1944-45. De følgende 15 år havde han arbejde i skove rundt om i landet indtil han i 1960 vendte tilbage som skovfoged i Alsted Skov, Harrested Skov, Broby Vesterskov og Suserup Skov – alle under Sorø Akademi. Dette job varetog han i 25 år indtil 1985.

Med dette livsforløb er det derfor naturligt, at store dele af hans erindringer foregår i Sorø-området, og dette understreges af, at bogen begynder med et oversigtskort over akademiets omfattende skove. Desværre er der ikke mange billeder i bogen, men dog enkelte fra Sorø-området, blandt andet fra kongejagter i Alsted Skov.

Bogen kan købes hos Skovhistorisk Selskab i Hørsholm.