Boganmeldelse 047


En anden historie
Af Poul Jensen

Poul Jensen, der var gymnasieoverlærer på Slagelse Gymnasium, døde i juni, 96 år gammel. Inden da nåede han heldigvis at skrive sine erindringer i to bind, hvoraf specielt andet bind har lokalhistorisk interesse. Det omhandler nemlig hans periode på Slagelse Gymnasium, hvor han blev ansat i 1945.

Dengang havde gymnasiet en stor mellemskole- og realafdeling og kun en mindre gymnasieoverbygning. Poul Jensen var seminarieuddannet lærer, og måtte derfor forlade gymnasiet, da realafdelingen blev nedlagt – bortset fra enkelte idrætstimer.

Udover undervisning varetog Poul Jensen også jobbet som balmester ved skoleballerne helt indtil 1986.

Poul Jensens erindringer skildrer store og små begivenheder på gymnasiet, men også mange af hans kolleger er skildret, eksempelvis lektor Helge Thomsen. Skolen var noget mindre end i dag, da Poul Jensen blev ansat – antallet af lærere var omkring 20. Derfor var lærerne tættere på hinanden og var på en anden måde involveret i skolens aktiviteter udover undervisning. Poul Jensen underviste blandt andet i idræt, og var derfor involveret i forskellige idrætsstævner både lokalt og nationalt.

Desuden var han involveret i skolekomedier og den årlige skoleskovtur – udover som nævnt skoleballet, der i mange år af pladshensyn fandt sted på Hotel Postgården.

Poul Jensens erindringer kan ikke købes, men der er afleveret eksemplarer til såvel biblioteket på Slagelse Gymnasium som til Slagelse Lokalarkiv. Første bind “Fra barn til voksen” handler om hans tid frem til ansættelsen på Slagelse Gymnasium, hvor han bl.a. var lærer i Sludstrup.