Boganmeldelse 051


Hallenslev Sogns lokalhistorie fra omkring 1901-2013
Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune

Høng Lokalhistoriske Forening har udgivet et meget omfattende bog på 272 A4-sider om Hallenslev Sogns lokalhistorie. Og trods de mange sider dækker bogen alene ca. 100 år, nemlig perioden fra 1901-2013. Det må have været et kæmpearbejde at fremskaffe den megen viden om sognet, der findes i bogen, og der er da også fire forfattere bag: Svend Jensen, Jens Rasmussen, Bøje Larsen og Henrik Pedersen. De har alle boet kortere eller længere tid i Hallenslev.

Bogen er en gennemgang af de forskellige ejendomme/adresser i Hallenslev og til hver ejendom er der så knyttet oplysninger om historien og beboerne. Oplysningerne er krydret med billeder, ofte et nutidigt og et ældre samt billeder af nogle af beboerne.

Udover de private ejendomme, er der også oplysninger om de offentlige ejendomme, f.eks. Hallenslev Skole, hvortil der er knyttet en række klassebilleder af
forskellig alder lige fra 1890’erne til det sidste i 1961, hvor skolen blev nedlagt.

Bogen er kun trykt i et beskedent oplag, så interesserede skal være hurtige. Bogen kan købes i boghandleren i Høng-Centret og hos Lokalhistorisk Forening.