Boganmeldelse 058


Korsør Fæstnings historie – Fra middelalder til nutid
Af Helge Torm
Den rigt illustrerede bog udkom den
28. august 2016 ved genindvielsen af
Korsør Fæstning.


Klik her for at se billeder fra dagen.

Helge Torm, der normalt er mest aktiv i Sorø-området, har skrevet en 264 sider stor bog om Korsør Fæstnings historie fra middelalder til nutid. Anledningen er blandt andet, at området omkring Fæstningen er blevet renoveret, og det samme er det gamle fæstningstårn.

I sig selv må det siges at være en præstation at skrive et så omfattende værk om et så forholdsvis snævert emne, der oven i købet tidligere er beskrevet i en bog fra 1994. Men det siger måske noget om Fæstningens store historiske betydning, både nationalt og lokalt.

Styrken ved den nye udgivelse er, at forfatteren har udnyttet kildemateriale i Rigsarkivet, der aldrig har været anvendt før. Forfatteren har endda oplyst, at han langt fra har haft mulighed for at gennemgå hele det omfattende kildemateriale, og at der sagtens kunne udgives yderligere et bind om fæstningens spændende historie.

Nu er det jo sjældent målet at beskrive hele fortiden i alle detaljer, og derfor er det måske sundt at skulle fortage en prioritering og stille sig selv spørgsmålet: Hvad er egentlig det centrale og det vigtigste omkring Fæstningens historie?

Den nødvendige prioritering gør forfatteren udmærket rede for, og dermed ved læseren også, hvad man kan forvente – og lige så vigtigt: Hvad man ikke kan forvente.

Forfatteren er kendt for sin grundighed, og dette renommé lever han også op til i denne fremstilling, der på steder kan virke lidt tør, men også er spændende læsning. Det er også lykkedes forfatteren at forsyne udgivelsen med mange flotte illustrationer trods det, at vi tidsmæssigt er langt tilbage. Bogen er også efter hvert kapitel forsynet med et dækkende noteapparat.

Alt i alt en grundig og nyttig bog til forståelse af primært Fæstningens lokale betydning. Det er jo heller ikke en svaghed, at bogen er gratis – den kan afhentes på lokalarkivet i Korsør, der har adresse på – nå, ja – Fæstningen.