Boganmeldelse 072


Elforsyning i Slagelse
Af Jette Kjærulff Hellesen og Ole Tuxen

25. september 1909 blev der for første gang leveret elektricitet fra det nybyggede elværk i Slagelse – det nuværende musikhus. Det er der kommet en flot 134 siders jubilæumsbog ud af. Bogen har undertitlen “Slagelse kommunale elværks 100 års jubilæum 2009”.

Bogen er forsynet med mange flotte illustrationer, herunder også fra SK’s eget arkiv. Det betyder, at der er mange illustrationer, der ikke er set publiceret før, ligesom der på grund af borgens emne er lagt nye perspektiver ind i billederne. Således er man vant til på et billede af f.eks. Nytorv i Slagelse at hæfte sig ved bygningerne, bilerne, personerne eller springvandet, men her er der naturligvis fokus på belysningen og lampetyperne!

Bogen kan rekvireres hos SK-forsyning ligesom den kan læses på adressen https://issuu.com/burchardt-reklame/docs/elforsyning-i-slagelse.