Boganmeldelse 081


Farvel til Slagelse-Næstved banen
Af Henning PetersenDansk Jernbane-Klub udgiver medlemsbladet “Jernbanen” og i nummer nummer 6, december 2009, har Henning Petersen skrevet en artikel om Slagelse-Næstved banen.

Artikelen indeholder en kort redegørelse for banens forhistorie og tilblivelse. Endvidere afsnit om anlægsarbejderne, åbningen samt de første driftsår. Kronologien fortsætter med 2. verdenskrig, efterkrigstiden samt rationalisering og nedlægning af persontrafikken og godstrafikken i forskellige etaper.

Endelig er der nogle ret omfattende afsnit om tiden efter nedlægningen, herunder forskellige planer om genåbning af åbning. Banens overgang til natursti fylder et stort afsnit og her behandles naturligvis også diskussionerne om veteranbanens muligheder for at fortsætte.