Boganmeldelse 094


Mindesmærket ved Sct. Mikkels kirke
Af Carsten Egø Nielsen

Ved Sct. Mikkels Kirke i Slagelse blev i 1950 afsløret et mindesmærke for 21 faldne med tilknytning til Slagelse. Ud over en mindeplade for hver med navn og fødsels- og dødsdata blev rejst en skulptur af billedhuggeren Gunnar Slot. Skulpturen forestiller en død frihedskæmper, der er bundet til en henrettelsespæl.

I forbindelse med 65-årsdagen for Danmarks befrielse har Slagelse Kommune med støtte fra “Fonden til bevarelse af mindesmærker fra 2. verdenskrig” renoveret mindesmærket, og den 4. maj 2010 kl. 19.00 blev mindesmærket “genindviet” ved en højtidelighed efterfulgt af mindegudstjeneste i Sct. Mikkels kirke.

Til lejligheden blev der udarbejdet en lille 16-siders folder, der kort beskriver centrale datoer fra besættelsen. Herudover er der som det centrale nogle linjer om historien bag hver enkelt af de 21 faldne samt 5 samtidige illustrationer.

Folderen blev udsendt til alle historielærere i området og kunne desuden rekvireres gratis på Slagelse bibliotek og Slagelse turistkontor.

Udgivet 2010.