Boganmeldelse 098


Højt prist for deres bedrift
Skalk, Nr. 4 2010Endnu engang bringer tidsskriftet Skalk en artikel om de mange rige fund fra Tissø og Åmosen. Denne gang drejer det sig om en uroksestejle fra Tissø. Fundet er helt tilbage fra 1949, men kom først i 2005 til museernes kendskab. En kulstof-14 datering viser, at stejlen er fra mellem 540-610 efter Kristus. Udover en nærmere beskrivelse af stejlen, giver artiklen også et større perspektiv omkring andre drikkehorn fundet i Danmark og om uroksen generelt.

Artiklen er skrevet af Lisbeth Pedersen og Christian Adamsen.