Boganmeldelse 107


Før kristen kult og kultanlæg
Fund & Fortid, Nr. 3 2010

I dette nummer er der en 16 sider lang artikel af museumsinspektør Lars Jørgensen fra Nationalmuseet. Artiklen hedder “Før kristen kult og kultanlæg”. Undertitlen er “På sporet af de religiøse ritualer og deres organisation på storgårde og centralbebyggelser i Skandinavien i det 3.-10. årh. e. Kr.

Artiklen omhandler Trelleborg samt storgården ved Tissø, der fylder ca. 1/3 af hele artiklen.

Udgravningerne ved Tissø får også en udførlig omtale med mange flotte farveillustrationer af flere af de spændende fund, bl.a. en mandsmaske af bronze. Forfatteren fremhæver flere førkristen kultaktiviteter på storgården ved Tissø, fx et kultområde på en bakketop med spor efter rituelle måltider og ofring af genstande, ofringer af våben, smykker og redskaber i selve Tissø samt ofringer af våben og en værktøjskiste i Halleby å. Forsiden af tidsskriftet er i øvrigt prydet af et sølvhængesmykke fra vikingetid fundet ved storgården ved Tissø.

Der er endvidere en lang række flotte farveillustrationer af nogle af de mange fund, fx af en mandsmaske, flere torshamre og en dragtnål.

Fra Trelleborg er der gengivet et billede fra udgravningen i 1937 af offerbrønden i hvis bund der ses et menneskekranie og en drejekværn. Det drejer sig om fem tragtformede brønde, som er op imod 3 meter dybe.