Boganmeldelse 118


Halkevad Mindelund og Lindes Å
Slagelse KommuneHalkevad Mindelund gennemstrømmes af Halkevad Å og ligger ikke langt fra Flakkebjerg. Slagelse Kommune har netop afsluttet en restaurering af åen på stedet med henblik på at forbedre vandløbets kvalitet og dyreliv. Ved samme lejlighed er stierne m.v. i mindelunden blevet forbedret, og kommunen har også benyttet lejligheden til at udgive en lille folder på 12 sider.

Arkivlederen i Hashøj Lokalarkiv Ole G. Nielsen har skrevet historien om Halkevad Mindelund, der blev indviet 9. juni 1881 med baggrund i folkebevægelsen omkring Grundloven og den efterfølgende forfatningskamp.

I 2009 restaurerede kommunen i øvrigt Halkevad Å et andet sted, nemlig ved Halkevad Mølle, hvor der blev etableret en faunapassage. I den forbindelse blev der også udarbejdet en folder, der bl.a. fortæller historien om Halkevad Mølle, der omtales første gang i 1252.