Boganmeldelse 127


Kærup Nord – en gravplads fra yngre romersk jernalder ved Ringsted
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 2009

Årbogen for 2009 indeholder en større artikel (50 sider) om de arkæologiske udgravninger ved Kærup Nord ved Ringsted. Her blev der i forbindelse med byggemodning gjort flere fund, bl.a. en gravplads fra yngre romersk jernalder, og det er denne gravplads der er i fokus i artiklen. Forfatteren er Lehne Mailund Christensen.