Boganmeldelse 129


Sorø 1938-1950
Foreningen Jul i Sorøs Venner

Foreningen Jul i Sorøs Venner har tidligere udgivet to bøger om Sorøs nyere historie, nemlig ”Sorø i 1950’erne” (2002) og Sorø 1960-1975 (2007). Nu er der udkommet et bind, der dækker perioden 1938-1950. Når bogen starter lige i 1938 skyldes det, at L.F. La Cours bog ”Sorø Bys Historie gennem 300 år” slutter i 1937. Med den nye udgivelse er ”hullet” mellem La Cours bog og ”Sorø i 1950’erne” blevet dækket. Og her er tale om et vægtigt værk – i ordets bogstaveligste forstand.

Bogen er på ikke mindre end 420 sider i A4-format og god papirkvalitet.

Bogens indhold falder i tre afsnit, hvoraf besættelsen 1940-45 fylder de 80 sider, og erindringer fra perioden fylder lidt over 100 sider.

Bogens første afsnit beskriver blandt andet de kommunale politiske og administrative forhold samt de enkelte offentlige sektoropgaver. Specielt er der flere afsnit om forskellige grene af den offentlige forsorg og omsorg. Fritids-, kultur- og foreningslivet er også godt beskrevet i flere afsnit, ligesom undervisningsområdet er fyldigt beskrevet. Det samme gælder forholdene og udviklingen indenfor industri-, håndværk- og handel. Som noget særligt for Sorø, beskrives også amtsadministration, idet Sorø jo var hovedsæde for det daværende Sorø Amt.

Afsnittet om den tyske besættelse i Sorø under 2. verdenskrig fokuserer på forskellige emner. Som det bliver nævnt i forordet, fylder besættelsestiden meget i periodens historie, og flere af emnerne er da også beskrevet på udmærket vis. Det kan dog undre, at retsopgøret efter besættelsen stort set er helt fraværende. Retsopgøret handler om retssagerne mod de personer og virksomheder, der på en eller anden måde var mistænkt for landsskadelig virksomhed under besættelsen. Naturligvis kan retsopgøret stadig være et følsomt emne at beskrive, men i samtiden blev det beskrevet meget åbenmundet i de lokale aviser. Så enhver kan ved at studere de offentligt tilgængelige lokalaviser læse en stor del af historien om retsopgøret og de dømte, som der også var nogle af fra Sorø. Det havde således ikke krævet særlig adgang til arkivalierne på Rigsarkivet for at belyse dette emne, og de omtalte personer kunne – som det er set mange steder – være omtalt passende diskret, eksempelvis med alene initialer i deres navne.

De afsluttende erindringer er i sagens natur en ”pose blandede bolsjer” emnemæssigt, men er en god dokumentation over, hvordan såkaldte ”almindelige mennesker” oplevede tingene og tiden. Det er et centralt kildemateriale til supplement af arkiverne fra de offentlige myndigheder.

Tillykke til Sorø, der nu har en fyldestgørende historie helt frem til 1975.

Bogen kan købes hos boghandleren i Sorø.