Boganmeldelse 134


Høng Skole – Fra Degneskole til moderne folkeskole
Af Bent Frandsen

I forbindelse med indvielsen af Høngs nye skole blev lokalhistorikeren Bent Frandsens nyeste bog “Høng Skole – Fra degneskole til moderne folkeskole” præsentret.

Kildematerialet til bogen er dels diverse protokoller fra kommunen/skolen, dels gamle aviser og ikke mindst interviews med tidligere elever og ansatte.

Bogen omtaler indledningsvis kort de danske skolers oprindelse efter reformationen og en beskrivelse af den lokale degneskole. I begyndelsen af 1800-tallet overtog det offentlige ansvaret for det lokale skolevæsen – i 2014 udkommer der et stort 5-binds værk om den danske folkeskole i anledning af 200-års jubilæet.

Høng skole på Odinsvej blev bygget i 1893 og bogen slutter naturligt nok med byggeprojektet for den nye skole på Rosenvænget.