Boganmeldelse 139


Stednavne i det Sydlige Sjælland
Af Svend C. Dahl

Tidligere lærer på Hyllinge Skole og Lindebjergskolen i Næstved Svend C. Dahl er forfatter til en
bog om stednavne i Sydsjælland.

Mere præcist beskriver bogen betydningen af 350 steder samt deres alder og udvikling fra 1600-tallet. Geografisk dækker stederne de nuværende Næstved,
Vordingborg og Faxe kommuner.

Forfatteren har indsamlet materialet bl.a. gennem sin fritidsbeskæftigelse som lokalhistoriker på lokalarkivet i Næstved.

Som eksempler fra bogen kan nævnes, at Klinteby vest for Næstved indtil 1926 hed Gumperup. Navneskiftet skete fordi indbyggerne blev drillet med bynavnet.

Vi får også i vide, at Fyrendal syd for Fuglebjerg tidligere hed Vindinge. Landsbyen blev nedlagt i 1646 af herremanden på Vindingegård, som siden 1677 har
heddet Fyrendal. I dag består Fyrendal af kirken samt herregården, som ligger lige ved siden af hinanden.

Bogen er på 96 sider og er illustreret med vignetter af tegner Mikael Nielsen.