Boganmeldelse 165


Mønter fra middelalderlige landbebyggelser
Af Jens Christian Moesgaard

”KUML” er en årbog for Jysk Arkæologisk Selskab, og har en mere videnskabelig tilgang end det mere populære lille tidsskrift ”Skalk”. Derfor henvender ”KUML” sig også mere til fagarkæologer eller ivrige amatørarkæologer, som der de seneste år er blevet mange flere af på grund af muligheden for at bruge metaldetektorer.

I den netop udsendt årbog for 2016 har Jens Christian Moesgaard skrevet en 42 sider veldokumenteret artikel om mønter fra middelalderlige landbebyggelser. Det der gør artiklen relevant er, at artiklen i meget stort omfang er baseret på fund af mønter i Slagelse-området. Det drejer sig om møntfund fra Hejninge og Store Valby, som er den forsvundne landsby, der lå tæt på den nuværende Valbygård. Ud fra disse møntfund konkluderer forfatteren, at mønter i middelalderen ikke blot blev brugt af de højere klasser i samfundet, men også af almindelige bønder.

”KUML” kan købes hos Aarhus Universitetsforlag.