Boganmeldelse 172


Nyhedsblad
Museumsforeningen ved Kalundborg Museum

Januar 2014

Museumsforeningen ved Kalundborg Museum har udsendt et nyhedsbrev med oplysninger om museets og foreningens aktiviteter samt et par lokalhistoriske artikler.

Kalundborg Museum er som de fleste øvrige museer på Vestsjælland pr. 1. januar 2013 blevet en del af Museum Vestsjælland, og museumsdirektør Eskil Vagn Olsen beretter også om den nye fusion.

De to mindre lokalhistoriske artikler fortæller om et gensyn med Esbern Snares borg i Kalundborg, der handler om vedligeholdelsen af den såkaldte Vestborg, hvor der senest i 1980’erne blev foretaget udgravninger. Efter afklaring af vedligeholdelsespligten på området, er der i efteråret 2013 sket en rydning af beplantningen således, at ruinerne nu igen er blevet synlige.

Den anden artikel er skrevet af Martin Pavón og beskriver årets arkæologiske udgravninger i Kalundborg. Der har været travlhed for arkæologerne, idet flere fjernvarme-, vand- og kloakrør har skullet udskiftes. Udgravningerne har givet nye spændende resultater, der efter færdigbehandlingen vil blive offentliggjort i løbet af 2014.