Boganmeldelse 177


Fuglebjerg Kro – et skikkeligt værtshus
Af Bertel Hansen

Den første, bevislige kro i Fuglebjerg blev oprettet i 1692, og lige siden har der været kro i denne landsby, der skulle vokse sig stor og i 1800-tallets sidste halvdel blive som en stationsby – bare uden station. Til kroen hørte der landbrug og fra en gang i begyndelsen af 1800-tallet desuden en købmandshandel. Den eksisterede frem til maj 1946. I stedet kom et mælkeudsalg, der bestod frem til 1982.

Når der i 1800-tallet blev holdt marked og omkring år 1900 fandt valghandlinger sted, var der altså alt i alt solid basis for liv og glade dage her i byens centrum.

I kroens 325-årige historie har der været mange, skiftende kroværter – de får alle deres eget afsnit i bogen, og der er foregået mange tildragelser af både dramatisk og underholdende art. Det får Bertel Hansen trukket frem på en spændende måde ved god udnyttelse af de meget varierede kilder til kroens historie. Det nærmest obligatoriske kildemateriale som skøde- og panteprotokoller og folketællinger suppleres med personlige erindringer, som giver detaljerede indblik i dagligdagen og dens fortrædeligheder tilbage i 1800-tallets sidste halvdel, og fra nyere tid inddrages avisartikler.

Fortællingen krydres med oplysninger om den mad, der skulle fortæres ved folketingsvalget i 1913, og det er da også maden, der er det vigtigste for en kro. Her det ingen skade til, at den nuværende “kromutter” har en baggrund som husholdningslærer på Ankerhus.

Bertel Hansen har fået fat i mange sider af kroens historie. Derfor er det ekstra ærgerligt, at bogen ikke rummer en kildefortegnelse.