Boganmeldelse 192


Flint på Asnæs
Fund & Fortid, Nr. 3 2017

Fund & Fortid, som udgives af Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer, har udsendt nummer 3 i 2017. Bladet indeholder en artikel af Jens Nielsen fra Kalundborg.

Han er en kendt og respekteret amatørarkæolog, der har beskæftiget sig med arkæologi i mange år og har udgivet flere bøger, specielt fra hans hjemegn i Raklev Sogn.

Artiklen i Fund & Fortid hedder ”Et splittet depot af flintforarbejder”, og handler om de mange fund af forarbejdet flint, der er fundet langs kysten ad halvøen Asnæs syd for Kalundborg.

Jens Nielsens tese er, at de mange fund kan været et depot for flintforarbejder. Depotet er imidlertid i nyere tid blevet forstyrret og splittet på grund af diverse markarbejder. Dateringen er formentlig mellem stenalderen slutning og ind i bronzealderen.