Boganmeldelse 195


50 års jubilæum 12. juni 2017
Skælskør Egnshistoriske Arkiv

Skælskør Egnshistoriske Arkiv fyldte 12. juni 2017 50 år. Det blev markeret på dagen blandt andet med udgivelse af en lille folder.

Folderen indeholder alene nogle få faktuelle oplysninger, eksempelvis om de bygninger, som arkivet har holdt til i, arkivets fire stiftere, lederne gennem årene samt en enkelt side om arkivets historie. Endelig er der lidt om arkivets forskelligartede arbejde.

Men alt i alt må man sige, at det er et beskedent jubilæumsskrift, som formentlig udleveres gratis.