Boganmeldelse 200


Slagelse historie 2. Latinskolen og den danske Skole ind til 1800
Af Torben Hansen

Torben Hansen, mangeårig ivrig og kyndig amatørarkæolog i Slagelse-området, har tidligere udgivet en bog om Slagelses historie frem til byens købstadsrettigheder i 1288. Denne udgivelse var primært baseret på arkæologiske fund.

Nu har Torben Hansen udgivet endnu en bog, denne gang om skolehistorien i Slagelse. Bogens udgivelse falder i god forlængelse af temaet på Arkivernes Dag den 11. november, hvor temaet netop var skolerne i den nuværende kommune og de fire tidligere kommuner. Torben Hansens bog falder i to dele.

Første del handler om Slagelse latinskoles historie fra starten på Antvorskov Kloster til nedlæggelsen i 1852, hvor den fysisk holdt til på Bredegade. Det var her bl.a. H.C. Andersen var elev.

Bogens anden del handler om skolerne i Slagelse Købstad og nærmeste omegn, herunder også kort om rytterskolerne. Torben Hansen har som grundlag for bogen lavet et grundigt researcharbejde, og heldigvis er der henvisninger til dokumentationen.

Det er også lykkedes Torben Hansen at udarbejde en komplet oversigt over rektorerne ved latinskolen, ligesom vi får nogle spændende beretninger om livet som skoleholder og om de tilsyn, der blev ført med skolerne fra statsmagtens side.

Bogen koster 150 kroner og kan købes hos boghandleren i VestsjællandsCentret eller på www.bod.dk.